Bedre Bil­ligere Boliger

275 boliger opført af Bedre Bil­ligere Boliger a/s med Jacob Maintz som med inde­haver, byggechef og økonomisk ansvarlig.

Se hvad Bygge­so­ci­etetet skrev om byg­geriet i Ølby ifbm Ritts 5*5-plan

Ølby Bedre Billigere Boliger

Ølby Vangsgaard Byggerådgivning Foto: Helle Juul / JUUL | FROST Arkitekter
Foto: Helle Juul / JUUL | FROST Arkitekter