Vangs­gård Byg­geråd­givn­ings ker­ney­delse er råd­givn­ing om byg­geri med præ­fab­rik­erede lette ele­menter.
Byg­gerier udført i gips, træ og stål. Plan­lagte og pro­jek­teret helt ned i detal­jen, bygget på fab­rik og mon­teret med stor færdig­gørelses­grad på bygge­plad­sen.
Vi sæl­ger råd­givn­ing om alle dele af bygge­processen fra ide til aflevering.

Vangsgaard byggerådgivning cirkelhuset